Tôn giáo học đại cương bình luận về vấn đề dân tộc tôn giáo

Tôn giáo- xét ở 1 khía cạnh nào đó chính là cách con người tồn tại với sức mạnh siêu nhiên. Những khái niệm cơ bản đã chia tôn giáo thành 2 phần biệt lập là thiêng liêng và trần tục. Tôn giáo học đại cương đưa ra những khái niệm, định nghĩa về tôn giáo. Nó chỉ ra lịch sử và những điểm khác nhau giữa các tôn giáo.

Cùng iabclubbock.org tìm hiểu về vấn đề tôn giáo và chính sách của nó trong bài viết dưới đây:

Tình hình tôn giáo ở Tây Nam Á .
Tình hình tôn giáo ở Tây Nam Á

Tôn giáo trong đời sống và xã hội.

 Bản chất của tôn giáo là gì?

Tôn giáo chính là những quan niệm tín ngưỡng và sùng bái những vị thần linh. Kèm theo đó là những nghi lễ cho sự sùng bái và tin tưởng đó. Mỗi tôn giáo sẽ bao gồm các hệ thống quan niệm tín ngưỡng khác nhau. Trong đó, có những quy định kiêng, cấm, và các hình thức thờ cúng.

Những quan điểm của Đảng về tôn giáo được thể hiện ở nhân dân có quyền tự do tín ngưỡng, sống và cống hiến hết mình cho dân tộc

Tôn giáo có hình thức như thế nào trong lịch sử?

Vấn đề tôn giáo trong xã hội được chia làm hai loại đó là có giai cấp và chưa có giai cấp. Hình thức nguyên thủy của tôn giáo là ma thuật, bái vật và vật linh giáo. Tuy nhiên, tôn giáo trong xã hội có giai cấp lại được gắn liền với chính trị.

Tính chất lịch sử của tôn giáo.

Trong tôn giáo học đại cương đã chỉ ra tôn giáo còn tồn tại lâu. Nhưng nó chỉ là một phạm trù lịch sử. Trong mỗi thời kì lịch sử khác nhau, tôn giáo đều thay đổi để phù hợp với thời đại đó. Đến giai đoạn nào đó, khi nguồn gốc tôn giáo bị loại bỏ. Khoa học , giáo dục giúp con người nhận ra bản chất mọi hiện tượng. Tình hình tôn giáo sẽ mất dần vị thế.

Tính chất quần chúng của tôn giáo.

Các tín đồ của tôn giáo thuộc tất cả các giai cấp và tầng lớp trong xã hội. Chỉ nói đến các tôn giáo lớn, nó đã chiếm 1/3 dân số thế giới. Tính chất quần chúng của tôn giáo được xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Do tôn giáo đáp ứng được phần nào nhu cầu tinh thần của tập thể. Nó phản ánh được khát vọng của những người bị áp bức về xã hội bình đẳng.

Tính chất đối ngược với khoa học của tôn giáo.

Vấn đề tôn giáo luôn phản ánh thế giới hiện tại một cách hư ảo vào tâm thức mỗi người. Nó giải thích mọi vấn đề con người gặp phải một cách thần bí và duy tâm. Chính điều này nên tôn giáo đối lập với chủ nghĩa biện chứng duy vật của khoa học.

Với tình hình tôn giáo hiện nay. Tôn giáo đã sử dụng những thành tựu khoa học để phát triển tôn giáo. Tuy nhiên, tôn giáo vẫn tìm một số cách giải thích sai lệch những tiến bộ khoa học.

Vai trò của tôn giáo trong xã hội.
Vai trò của tôn giáo trong xã hội.

Các tác động của tôn giáo trong đời sống.

Trong tôn giáo học đại cương đã chỉ rõ tôn giáo góp phần tập hợp cộng đồng. Nó góp công không ít với các di sản văn hóa. Đồng thời góp sức truyền tải các giá trị văn minh trong quá trình giao lưu thế giới. Tôn giáo được hình thành giống như một nhu cầu khách quan của con người.

Tình hình tôn giáo còn phản ánh được khát vọng của mỗi con người về xã hội tốt hơn. Mặt khác, nó là sự kìm hãm quá trình thực hiện khao khát đó. Bởi nó phản ánh một cách không thật và hư ảo về hiện thực.

Tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Vấn đề tôn giáo vẫn luôn tồn tại trong xã hội chủ nghĩa. Bởi nó vẫn có tính bảo thủ. Khi mà điều kiện xã hội thay đổi nhưng tôn giáo lại biến đổi chậm. Đây là lí do vì sao, tôn giáo lại tồn tại như một sản phẩm của lịch sử.

Tìm hiểu về chính sách của Đảng về tôn giáo hiện nay, để hiểu hơn về quyền và nghĩa vụ của những người tín ngưỡng tôn giáo

Giáo dục hôn nhân khác tôn giáo.
Giáo dục hôn nhân khác tôn giáo.

Trong xã hội hiện nay, vấn đề tôn giáo đã có những thay đổi cơ bản. Tôn giáo và tín ngưỡng tách biệt hẳn khỏi nhà nước và trường học. Nhà nước không can thiệp vào các công việc nội bộ của mỗi tôn giáo. Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do và bình đẳng tín ngưỡng, tôn giáo.

Bài viết trên đây là một phần nhỏ trong tôn giáo học đại cương. Hi vọng mang lại cho các bạn một chút kiến thức về tôn giáo và tín ngưỡng.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *