Tìm hiểu về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ tất yếu với mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là thời kỳ tiền đề, bước đệm quan trọng cho một xã hội chủ nghĩa chân chính trong tương lai.

Khái niệm thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì? Đây là thời kỳ cải biến sâu sắc mọi mặt của đời sống nhằm tạo ra những tiền đề mới mà trong đó các điều kiện căn bản của xã hội chủ nghĩa được tiến hành.

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Nội dung ban đầu của nó là xóa bỏ giai cấp tư sản và chế độ tư bản, tạo ra những cơ sở nền tảng cho xã hội chủ nghĩa xã hội và Cộng sản chủ nghĩa.

Tìm hiểu thêm về khái niệm, bản chất, văn hóa của chủ nghĩa xã hội tại iabclubbock.org

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Bản chất của thời kỳ này là sự tồn tại đan xen giữa các yếu tỗ của xã hội cũ với những nhân tố mới của chủ nghĩa xã hội. Quan hệ giữa chúng là vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống.

Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia điển hình trên con đường phát triển lên chủ nghĩa xã hội. Thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có nhiều đặc điểm khác biệt với các quốc gia khác trên thế giới.

Dấu mốc của thời kỳ quá độ tại Việt Nam

Ở Việt Nam, trải qua lịch sử hai giai đoạn bước ngoặt vào năm 1954 ở miền Bắc và năm 1975 ở miền nam đã đánh dấu mốc cho thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ khi nào? Sau cuộc cách mạng thống nhất đất nước năm 1975, cả nước hân hoan bước vào một thời kỳ mới, một trang sử mới gọi là cách mạng xã hội chủ nghĩa và khởi điểm chính là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tìm hiểu thêm về bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa để nắm rõ được quyền và nghĩa vụ của mình

Sài Gòn trước 30/4/1975
Sài Gòn trước 30/4/1975

Đặc điểm của thời kỳ quá độ tại Việt Nam

Nhìn lại những chặng đường đã đi qua, có thể thấy thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có một số đặc điểm khác biệt như:

Thời kỳ quá độ mang tính tất yếu: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu. Bởi lẽ, bất cứ quốc gia nào đi lên chủ nghĩa xã hội cũng sẽ phải đi qua giai đoạn này. Đây là giai đoạn tiền đề, giai đoạn đấu tranh gay gắt nhất để loại trừ những nền tảng cũ và đặt nền móng vững chắc cho nền tảng mới.

Đối với nước Việt Nam ta, đi lên chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu là một bước đi dài. Chúng ta lựa chọn bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, nhưng lại không thể thiếu nền kinh tế tư bản chủ nghĩa để đi đến bước đường Cộng sản chủ nghĩa trong tương lai.

Việt Nam đang trong quá trình xây dựng đi lên chủ nghĩa xã hội.
Việt Nam đang trong quá trình xây dựng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nền kinh tế nhiều thành phần: Sự kết hợp của kinh tế thời phong kiến với nền kinh tế tư bản manh nha chưa lớn mạnh. Khi bước vào thời kỳ quá độ, sự xuất hiện của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa mới đã tạo ra thế cục của nền kinh tế nhiều thành phần, kéo theo đó là một xã hội đa giai cấp.

Xã hội nhiều giai cấp: Đây chính là điều tất yếu để trương ứng với nền kinh tế nhiều thành phần của thời kỳ quá độ. Xã hội nhiều giai cấp là sự tồn tại hiển nhiên dẫn tới các mâu thuẫn tồn tại xã hội.  như trên là sự thống nhất biện chứng các mâu thuẫn của tồn tại xã hội và độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội

Quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội qua thời kỳ quá độ được bộc lộ rõ trong mọi mặt của đời sống như trong thể thao, văn hóa. Ví dụ như trong bóng đá, lối chơi bóng luôn gìn giữ thuần phong mỹ tục của người Việt. Mặt khác, bóng đá cũng đầu tư về mọi mặt như đời sống vật chất, tinh thần và những bài học sâu sắc từ các quốc gia khác.

Đây chính là những điều cơ bản về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có được cái nhìn khái quát hơn về đời sống quanh ta và con đường phát triển trong tương lai của đất nước.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *