Quan điểm về tôn giáo của nước ta và của chủ nghĩa Mác-Le Nin

Tôn giáo là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm giải quyết trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những quan điểm của Đảng về tôn giáo được thể hiện nhất quán, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sau đây, mời các bạn cùng iabclubbock tìm hiểu quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của đảng và nhà nước ta.

Quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và nhà nước ta hiện nay

Các quan điểm chính sách của Đảng về tôn giáo và được Nhà nước ta được xây dựng một mặt dựa trên quan điểm cơ bản của học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác căn cứ vào đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Thủ tướng làm việc với đại diện các tôn giáo
Thủ tướng làm việc với đại diện các tôn giáo

Quan điểm của Đảng về tôn giáo luôn nhất quán, xuyên suốt là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Đảng và Nhà nước ta hiểu rất rõ nhu cầu tâm linh của nhân dân Việt Nam.

Bởi lẽ, hầu hết người Việt Nam không những có tín ngưỡng truyền thống thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thành hoàng, những vị đã có công xây dựng quê hương, đất nước…mà không ít người là tín đồ các tôn giáo.

Nhiều người vẫn còn đang mông lung chưa biết phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo, họ hiểu lầm tín ngưỡng và tôn giáo là khái niệm giống nhau nên có những quan điểm sai lệch về tôn giáo.

Quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của đảng và nhà nước ta trong tình hình mới

Quan điểm chính sách của đảng về các vấn đề tôn giáo cũng như Quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới có nhiều sự đổi mới theo xu hướng tích cực và phù hợp với hiện thực. Các quan điểm đó được thể hiện trong những hành động cụ thể như:

  • Tăng cường đầu tư và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào các tôn giáo
  • Mở rộng các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực tôn giáo

Việc thực hiện tự do tín ngưỡng đã đi vào nề nếp bên cạnh việc bảo đảm sự phát triển của kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tín ngưỡng, tôn giáo rất đúng đắn, minh bạch và từng bước được hoàn thiện.

Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân
Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

Có thể nói, công tác tôn giáo trong những năm gần đây của Đảng và Nhà nước ta có nhiều thành tựu và nhiều bài học kinh nghiệm quý. Những thành tựu và kinh nghiệm ấy đã và đang được đúc kết thành những bài học để làm cơ sở cho những năm tới thực hiện tốt hơn.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê-nin về tôn giáo

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tôn giáo có nguồn gốc từ trong hiện thực và phản ánh chính hiện thực đó. Một hiện thực cần có tôn giáo và có điều kiện để tôn giáo xuất hiện và tồn tại.

Tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng như nó là tinh thần của những trật tự không có tinh thần. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”. Tôn giáo là liều thuốc cứu rỗi linh hồn của những người dân bơ vơ cực khổ dưới chế độ áp bức của chủ nghĩa tư bản.

Mở rộng các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực tôn giáo
Mở rộng các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực tôn giáo

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, tôn giáo mặc dù là sự phản ánh tư tưởng hoang đường nhưng không phải không có những mặt tích cực. Tôn giáo là những “bông hoa giả” tô điểm cho cuộc sống hiện thực đầy xiềng xích của nhân dân lao động.

Nhưng nếu không có những “bông hoa giả” ấy thì cuộc sống của con người chỉ còn lại “xiềng xích” mà thôi. Và nếu không có thứ “thuốc phiện” ấy thì người dân lao động sẽ phải vật vã đau đớn trong cuộc sống hiện thực với đầy rẫy những áp bức, bất công và bạo lực.

Tôn giáo là một lĩnh vực thể hiện đời sống tinh thần gắn liền với hiện thực cuộc sống của nhân dân. Tôn giáo chính là vật thể hiện văn hóa của quốc gia. Hiểu được điều đó, quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta đã ngày càng có sự đổi mới theo xu hướng tích cực và phù hợp với hiện thực, đảm bảo sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *