Các nghị định trong tôn giáo đã ban hành cần lưu ý của nước ta

Từ lúc thành lập, Nhà nước Việt Nam ta luôn tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Song song đó là không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo.Vào ngày 8 tháng 11 năm 2012, Chính phủ nước ta  đã ban hành Nghị định 92 về tôn giáo. 

Nghị định 92 về tôn giáo đã quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tôn giáo. Dự thảo về luật tín ngưỡng và tôn giáo được lấy ý kiến từ các chuyên gia, công dân. Ban tôn giáo Chính phủ đã khẳng định quy trình làm luật tôn giáo là hoàn toàn công khai và chặt chẽ.

Hội nghị tuyên truyền Nghị định 92 về tôn giáo được thực hiện.
Hội nghị tuyên truyền Nghị định 92 về tôn giáo được thực hiện.

Những quy định chung của Nghị định 92 về tôn giáo

Điều 1: Đối tượng áp dụng nghị định và phạm vi điều chỉnh

Nghị định 22 về tôn giáo quy định về các hoạt động liên quan đến tôn giáo và tín ngưỡng. Nó liên quan trực tiếp đến các tín đồ hoặc và nhà tu hành của tôn giáo. Nó cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc quản lí hoạt động tôn giáo.

Điều 2: Công dân có quyền được tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

Nghị định 92 về  công tác tôn giáo đảm bảo quyền tự do tôn giáo. Mỗi công dân có quyền theo hoặc không theo bất cứ tín ngưỡng hay tôn giáo nào. Nghiêm cấm mọi hành vi ép buộc công dân theo đạo hoặc bỏ đạo. Các hành vi chia rẽ dân tộc, vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử phạt.

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và đa tín ngưỡng do vậy cần có chính sách dân tộc tôn giáo cụ thể để những thành phần xấu trong xã hội không lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà lộng hành.

Những hoạt động về tín ngưỡng

Điều 3: Những hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng và tôn giáo.

 1. Trong nghị quyết 25 về công tác tôn giáo có ghi. Người đại diện quản lý cơ sở tín ngưỡng hay tôn giáo phải là công dân Việt Nam. Người này phải có đầy đủ các năng lực và uy tín trong cộng đồng dân cư. Họ phải chấp hành nghiêm túc pháp luật Việt Nam.
 2. Nghị quyết 25-nq/tw về công tác tôn giáo yêu cầu. Người đại điện hoặc quản lý các cơ sở phải gửi thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng lên xã. Những công văn này cần gửi trước ngày 15 tháng 10 mỗi năm.
 3. Người đại diện phải chịu trách nhiệm với mọi hoạt động cơ sở trước pháp luật. Người tham gia hoạt động cần có trách nhiệm thực hiện nếp sống văn hóa. Mọi công dân cần tuân thủ pháp luật.

Hãy cùng iabclubbock tìm hiểu rõ hơn về các vấn đề tôn giáo hiên nay nhé!

Điều 4: các lễ hội và cách tổ chức lễ hội tín ngưỡng.

 1. Lễ hội tín ngưỡng là một biểu tượng có tính truyền thống tốt đẹp. Các hoạt động tín ngưỡng dân gian đều nói về giá trị lịch sử, văn hóa và xã hội.
 2. Một số lễ hội cần được Ủy ban tỉnh, thành phố chấp thuận mới được tổ chức. Trong đó có lễ hội được tổ chức lần đầu. Lễ hội được khôi phục sau thời gian dài ngừng hoạt động. Lễ hội tổ chức định kỳ nhưng lại thay đổi nội dung và địa điểm so với lúc trước.
Hội nghị tuyên truyền nghị định 92.
Hội nghị tuyên truyền nghị định 92.

Nội dung tổ chức tôn giáo.

Điều 5: Đăng kí để sinh hoạt tôn giáo.

 1. Mọi công dân đều có quyền tập trung thực hiện các nghi thức thờ cúng. Và người đại diện cần gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt đến Ủy ban xã. điều này được ghi tại nghị quyết 25 về tôn giáo.
 2. Hồ sơ đăng ký cần rõ ràng tên tôn giáo , mục đích, tôn chỉ. Càng không thể thiếu tên người đại diện nơi cư trú. Thêm đó là số lượng người sinh hoạt tại thời điểm đăng ký. Thời hạn nộp trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Điều kiện để sinh hoạt tôn tôn giáo chính là địa điểm sinh hoạt phải hợp pháp. Người đại diện là công dân Việt Nam và chấp hành nghiêm pháp luật.

Điều 6: đăng kí để hoạt động tôn giáo.

 1. Để được đăng ký tôn giáo đó phải sinh hoạt ổn định từ 20 năm trở lên. Và được Ủy ban xã chấp thuận. Hoạt động của tôn giáo phải gắn liền với dân tộc. Hoạt động đó không được đi trái với quy định pháp luật và thuần phong mỹ tục.
 2. Tổ chức có trách nhiệm gửi gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7: Mọi hoạt động của tôn giáo sau khi được cấp đăng ký.

 1. Khi đã đăng ký, các cơ sở sẽ được tổ chức các lễ hội lớn. Được tổ chức các đại hội tông qua các hiến chương và các điều lệ. Được bầu cử hoặc suy cử cho các lãnh đạo của tổ chức.
Tuyên truyền nghị định 92 tại Nam Định.
Tuyên truyền nghị định 92 tại Nam Định.

Điều 8: công nhận các tổ chức tôn giáo

 1. Sau 3 năm từ ngày cấp đăng ký hoạt động. Các cơ sở được được quyền đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo.
 2. Các tổ chức phải có trách nhiệm gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Trong vòng 45 ngày từ ngày hồ sơ hợp lệ. Các tổ chức sẽ được Thủ tướng xét công nhận tổ chức.

Trên đây là 1 số vắn tắt của nghị định 92 về công tác tôn giáo của nước ta. Hy vọng bài viết sẽ mang lại cho bạn thêm những kiến thức cần thiết về luật và tôn giáo.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *