Liên hệ bản thân về các vấn đề dân tộc tôn giáo của các cầu thủ bóng đá

Vấn đề dân tộc tôn giáo là vấn đề không có hồi kết giữa các tín đồ tôn giáo. Liên hệ bản thân về các vấn đề tôn giáo của các cầu thủ bóng đá chính là kết quả của việc tìm hiểu các vấn đề tôn giáo, dân tộc. Bài viết dưới đây iabclubbock.org trình bày sự liên hệ bản thân về vấn đề dân tộc tôn giáo cho các bạn cần biết.

Liên hệ bản thân về dân tộc tôn giáo

Dân tộc và tôn giáo là hai khái niệm không thể tách rời nhau. Dân tộc và tôn giáo phải luôn song hành cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Muốn giải quyết các vấn đề về tôn giáo thì nhất định phải giải quyết các vấn đề về dân tộc.

Với một cầu thủ bóng đá, tôn giáo chính là một điều thiêng liêng với họ. Chính vì thế mỗi khi tham gia quay các chương trình kèo thơm đêm nay, họ không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện về tôn giáo của mình.

Thống nhất khối đại đoàn kết toàn dân luôn là vấn đề quan trọng nhất hiện nay
Thống nhất khối đại đoàn kết toàn dân luôn là vấn đề quan trọng nhất hiện nay

Dân tộc chính là cộng đồng người có chung nền văn hóa, ngôn ngữ, sắc tộc, nguồn gốc, lịch sử. Bất cứ quốc gia nào cũng đều tồn tại nhiều dân tộc khác nhau. Hiện nay, nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh chiếm phần lớn dân số cả nước. Tôn giáo chính là niềm tin của nhân dân vào những điều siêu nhiên, không có thật, được thần linh hóa. Có thể coi tôn giáo như một tín ngưỡng với những đặc điểm riêng khác biệt giữa các tôn giáo với nhau.

Theo báo cáo công tác tôn giáo thì quan hệ của dân tộc và tôn giáo là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Dân tộc phát triển sẽ kéo theo sự phát triển về tôn giáo. Không những vậy, độc lập dân tộc là cơ sở để thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Một quốc gia không độc lập thì không thể tự do tín ngưỡng, tôn giáo mà buộc phải tuân theo tôn giáo của các nước đô hộ.

Không ngừng tuyên truyền về các vấn đề dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân
Không ngừng tuyên truyền về các vấn đề dân tộc và khối đại đoàn kết toàn dân

Ngoài ra, lí tưởng cộng sản và đạo đức tôn giáo cũng có sự tương quan với nhau. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, lí tưởng cộng sản chính là lí tưởng cao nhất, mạnh mẽ nhất để giải phóng dân tộc, giúp nhân dân thoát khỏi cảnh bị áp bức, đồng thời đề cao quyền lợi của người dân. Từ đây, cơ sở phát triển của đạo đức tôn giáo đã được hình thành. Đạo đức tôn giáo được hình thành trên quyền được sống, được tự do tín ngưỡng của mỗi con người. Chính vì vậy, lí tưởng cộng sản và đạo đức tôn giáo phải gắn liền và không thể tách rời nhau.

Liên hệ bản thân về chính sách dân tộc tôn giáo

Nhà nước ta đang không ngừng thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo nhằm đạt được hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc và tôn giáo như sau:

  • Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm phổ biến tốt những quan điểm, chính sách, chủ trương của Đảng và nhà nước về luật tôn giáo. Từ đó có thể giải quyết các vấn đề xung đột này. Các dân tộc cần có sự hiểu biết về các chính sách của Đảng và nhà nước để tránh gây ra những hiểu lầm giữa các tôn giáo.
Giải quyết những xung đột tôn giáo làm tan vỡ âm mưu chống phá của địch
Giải quyết những xung đột tôn giáo làm tan vỡ âm mưu chống phá của địch
  • Các thế lực thù địch muốn chống phá đất nước ta đề chú trọng đến hai vấn đề là dân tộc và tôn giáo. Khi các dân tộc không đoàn kết, dẫn đến những xung đột về tôn giáo tạo cơ hội thuận lợi cho các thế lực thù địch phản cách mạng. Chính vì vậy, nhà nước cần tập trung tuyên truyền về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch muốn chống phá cách mạng. Kịp thời đấu tranh chống lại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.
  • Đưa ra những chính sách nhằm phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc thiểu số. Những chính sách này có thể khắc phục những nhược điểm, sự yếu kém của các dân tộc để các dân tộc có thể phát triển đồng thời dẫn tới sự phát triển tôn giáo.

Như vậy, bài viết này giống như bài thu hoạch về vấn đề dân tộc tôn giáo đã cho các bạn hiểu được về những vấn đề tôn giáo dân tộc hiện nay. Đồng thời có thể góp một phần sức lực trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc tôn giáo.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *