Khái niệm về nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế hoạt động dựa theo cơ chế thị trường và có sự quản lí chặt chẽ của nhà nước. Hiện nay, có rất nhiều quốc gia đang phát triển dựa theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bài viết dưới đây iabclubbock sẽ cho các bạn biết thế nào là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là gì?

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế được vận hành theo cơ chế thị trường và có sự quản lí chặt chẽ của nhà nước. Nền kinh tế này được các nước xã hội chủ nghĩa áp dụng một cách phổ biến và rộng rãi. Đây là một nền kinh tế được vận hành đầy đủ, đồng bộ với các quy luật của thị trường.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình tăng trưởng mới được áp dụng
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình tăng trưởng mới được áp dụng

Nền kinh tế thị trường hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đây là hệ thống kinh tế hoàn toàn mới, đang được đảng và chính phủ tiến hành thực hiện một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.

Tìm hiểu thêm về khái niệm dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Để biết về các quyền và nghĩa vụ của một người công dân khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một nền kinh tế hỗn hợp, vừa vận hành theo cơ chế thị trường, vừa vận hành theo sự quản lí của nhà nước. Trong nền kinh tế có sự tôn trọng các nguyên tắc quy luật khách quan của nền kinh tế, tập trung phát triển những ngành nghề mũi nhọn như khai mỏ, ngân hàng, quốc phòng,…

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt

Đây là một nền kinh tế đa dạng nhưng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế vẫn là khu vực kinh tế nhà nước. Khu vực kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế.

Nền kinh tế thị trường và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Kinh tế thị trường là nền kinh tế đang được rất nhiều các quốc gia tiến hành thực hiện. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được phát triển dựa trên nền kinh tế thị trường nhưng lại mang tính chất xã hội hội chủ nghĩa. Đây là cách để phân biệt với nền kinh tế thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa.

Kinh tế thị trường là việc tổ chức nền kinh tế dựa trên những quy luật, nguyên tắc của thị trường, hoạt động theo cơ chế thị trường. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tuy vẫn hoạt động theo quy luật, nguyên tắc của thị trường nhưng vẫn có sự quản lí của nhà nước và đi theo hướng phát triển của chủ nghĩa xã hội.  Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và minh bạch.

Quyền công dân được thể hiện rõ trong khái niệm nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nêu ra bản chất của nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế đa ngành
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế đa ngành

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không phải sự gán ghép giữa nền kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa mà là sự nắm bắt, vận dụng xu thế khách quan trên thị trường kinh tế hiện nay.  Nếu như nền kinh tế thị trường định hướng tư bản chủ nghĩa là nền kinh tế người bóc lột người thì nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế minh bạch, công bằng và văn minh.

Như vậy, qua bài viết này các bạn đã có thêm sự hiểu biết về khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mô hình của nền kinh tế này. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ có ích cho các bạn.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *