Công tác quản lý tôn giáo cho các cầu thủ tại các địa phương hiện nay

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo hiện đang là vấn đề quan trọng hàng đầu ở nước ta. Nhà nước ta đã tiến hành công tác quản lí tôn giáo bắt đầu từ công tác tôn giáo ở địa phương cho đến cấp trung ương. Bài viết dưới đây iabclubbock.org sẽ cung cấp cho các bạn về báo cáo công tác tôn giáo cấp xã và các cấp khác cùng với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cho các cầu thủ tại các địa phương hiện nay.

Công tác quản lí về tôn giáo được thực hiện từ các cấp địa phương cho tới trung ương
Công tác quản lí về tôn giáo được thực hiện từ các cấp địa phương cho tới trung ương

Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo

Báo cáo công tác tôn giáo đã tổng kết các vấn đề sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 15 của Đảng và nhà nước.  Về cơ bản tinh thần nhân dân nói chung và các tín đồ tôn giáo đã được nâng lên. Không còn sự mê tín dị đoan, tin tưởng mù quáng như trước đây, các tín đồ tôn giáo đã có nhận thức sâu sắc hơn về nhà nước và chính phủ. Nhân dân đã tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.

Các vấn đề liên quan đến xung đột tôn giáo không còn tồn tại. Những tín đồ của tôn giáo đã có sự nhận thức rõ rệt về tôn giáo, không còn có sự xung đột đấu tranh giữa các tín đồ tôn giáo.

Các kiến thức tôn giáo được thể hiện sống động qua các bộ phim tôn giáo được tự do phát hành, qua đó các tín ngưỡng có thể hiểu hơn về đạo của họ.

Công tác quản lí nhà nước về tôn giáo ngày càng được triển khai một cách hiệu quả
Công tác quản lí nhà nước về tôn giáo ngày càng được triển khai một cách hiệu quả

Sau 15 năm thực hiện nghị quyết của Đảng, tình hình tôn giáo đã được ổn định. Các tôn giáo đã chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Về cơ bản, các cơ sở tôn giáo, số lượng tín đồ, nhà tu hành đã có sự gia tăng nhưng không còn sự xung đột giữa các tín đồ tôn giáo khác nhau. Theo báo cáo công tác tôn giáo năm 2016, các tôn giáo luôn không ngừng ổn định và phát triển mạnh mẽ, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các hệ thống tôn giáo với nhau.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo giai đoạn hiện nay

Hiện nay, nước ta đang tiến hành thực hiện các công tác quản lí nhà nước hiệu quả về tôn giáo như sau:

  • Đưa ra các chính sách, chủ trương nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân đối với sự phát triển tôn giáo. Đồng thời tiến hành ổn định các tôn giáo với nhau và hạn chế tình trạng xung đột giữa các tôn giáo
  • Tạo ra sự phối hợp đồng bộ trong công tác tôn giáo giữa các yếu tố hợp thành hệ thống chính trị, hạn chế tình trạng lấn sân, xung đột giữa các tôn giáo
  • Công tác đối ngoại tôn giáo ngày càng được chú trọng. Nhờ có công tác đối ngoại như vậy, các tôn giáo sẽ có sự giao lưu phát triển, trao đổi kiến thức và hạn chế xung đột giữa các tín đồ tôn giáo. Sự thành công của công tác tôn giáo chính nhờ vào công tác đối ngoại.
  • Công tác tôn giáo không thể tách rời công tác xã hội. Công tác tôn giáo và công tác xã hội có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Chủ thể của công tác văn hóa và công tác xã hội chính là quần chúng nhân dân. Mặt khác, các thế lực thù địch chống phá nước ta đều giữa vào 2 vấn đề dân tộc và tôn giáo để tiến hành chống phá. Đồng thời, trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang thực hiện các chính sách dân tộc thì nhất định phải giải quyết các vấn đề tôn giáo.

Để góp phần trong việc giáo dục thế hệ trẻ nhận thức đúng đắn hơn về tôn giáo, nhà trường nên đưa những câu hỏi: Liên hệ bản thân về dân tộc tôn giáo để các em có tư duy đúng về tôn giáo

Không còn sự xung đột giữa các tín đồ tôn giáo
Không còn sự xung đột giữa các tín đồ tôn giáo

Công tác quản lí nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay đang được đảng và nhà nước ta thực hiện một cách hiệu quả. Nhà nước luôn hy vọng có thể giải quyết những vấn đề về tôn giáo và xung đột giữa các tín đồ tôn giáo.

Trên đây là những thông tin hữu ích về công tác quản lí nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Có thể thấy nhà nước ta đang thực hiện rất tốt công tác quản lí này.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *