Bình luận về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa

Khái niệm con người mới để phân biệt giữa con người trong xã hội cũ và con người xã hội chủ nghĩa. Vậy con người xã hội chủ nghĩa là gì và khái niệm thiên đường xã hội chủ nghĩa là như thế nào? Hãy cùng iabclubbock.org tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Con người xã hội cũ là những người chưa được giác ngộ lí tưởng cách mạng, vẫn mang theo những suy nghĩ của xã hội cũ. Con người mới trong xã hội chủ nghĩa chính là những người đã thấm nhuần tư tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mac Lenin và ánh sáng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội theo ánh sáng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Xây dựng chủ nghĩa xã hội theo ánh sáng tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trước hết cần phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Những con người này có thể vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà cống hiến hết mình. Về cơ bản được hiểu như sau:

Có tư tưởng chủ nghĩa xã hội

Con người chủ nghĩa xã hội phải là người có tư tưởng của chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng của chủ nghĩa xã hội chính là tinh thần tập tập, minh vì mọi người, mọi người vì mình. Tất cả mọi người đều sống chan hòa với nhân không có sự áp bức, bất công, phân biệt giai cấp. Một con người mới xã hội chủ nghĩa phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đối với hành động có mình. Có tinh thần vươn lên, không ngại khổ, không ngại khó.

Tìm hiểu thêm: Đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Có đạo đức và lối sống của chủ nghĩa xã hội

Đạo đức và lối sống của chủ nghĩa xã hội được thể hiện ở việc trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người. Những người lãnh đạo phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Có tinh thần dân tộc, quốc tế trong sáng. Luôn luôn làm việc và hành động vì lợi ích của quốc gia.

Mỗi thanh niên đều phải góp phần xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa
Mỗi thanh niên đều phải góp phần xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa

Có tác phong của chủ nghĩa xã hội

Con người của chủ nghĩa xã hội phải có tác phong của chủ nghĩa xã hội. Tác phong đó nằm ở việc bài trừ những thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, kiên quyết không để bản thân sa ngã. Làm việc cần phải có kế hoạch, có quyết tâm, có tổ chức và có kỉ luật. Lao động quên mình, hăng say với công việc, luôn đảm bảo chất lượng lao động hiệu quả, từ đó đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào quá trình phát triển của đất nước. Lao động dựa trên nguyên tắc vì lợi ích của xã hội, tập thể và bản thân mình.

Có năng lực để làm chủ

Năng lực làm chủ ở đây tức là khả năng lãnh đạo, tham gia vào các cơ quan nhà nước để tiến hành phục vụ cho nhân dân. Những con người mới xã hội chủ nghĩa phải không ngừng nâng cao năng lực chính trị, rèn luyện khả năng, vốn hiểu biết về văn hóa, khoa học, công nghệ để có đủ năng lực làm chủ.

Xây dựng con người mới của chủ nghĩa xã hội là vấn đề quan trọng
Xây dựng con người mới của chủ nghĩa xã hội là vấn đề quan trọng

Đây chính là quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về con người mới của xã hội chủa nghĩa và việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội đang không ngừng phát triển dẫn tới việc hình thành ngày càng nhiều con người của xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, không thể chờ cho tới khi kinh tế, xã hội phát triển, chúng ta mới xây dựng con người xã hội chủ nghĩa mà cần bắt tay làm ngay. Việc xây dựng con người phải đặt ra từ đầu và được quan tâm suốt toàn bộ quá trình.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về: Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Khi chủ nghĩa xã hội phát triển đến mức cao nhất được gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa. Đây là mục tiêu của hầu hết các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đang không ngừng nỗ lực cố gắng để đạt được.

Việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa luôn là vấn đề quan trọng của mỗi quốc gia. Vì vậy, các quốc gia đang không ngừng tuyên truyền để xây dựng con người mới của xã hội chủ nghĩa.

Author: dungvu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *