Bình luận về chính sách pháp lệnh và tôn giáo của Đảng và nhà nước ta

Việt Nam là một đất nước có nhiều tôn giáo. Ở nước ta, tôn giáo du nhập từ bên ngoài vào cũng không ít. Tôn giáo nội sinh cũng có rất nhiều. Những năm qua, tình hình tôn giáo đã phát triển một cách phong phú và đa dạng. Chính vì vậy, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 được ra đời.

Trước tình hình tôn giáo và chính sách tự do tín ngưỡng của Việt Nam. Các chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi. Từ đó, các tổ chức tôn giáo được phát triển. Họ được sửa sang, in ấn kinh sách, tổ chức sinh hoạt bình thường. Họ đã làm nên những thành tựu góp phần đổi mới quê hương.

Hội thảo chính sách và pháp luật tôn giáo.
Hội thảo chính sách và pháp luật tôn giáo.

Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước

Trong Hiến pháp năm 1992 của nước ta. Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta có nội dung sau:

 • Mọi công dân có quyền được tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Chúng ta có thể theo hoặc không theo bất cứ tôn giáo nào. Tất cả mọi tôn giáo đều phải bình đẳng trước pháp luật.
 • Pháp luật sẽ luôn bảo vệ những nơi thờ tự của các tín ngưỡng và tôn giáo.
 • Bất cứ ai cũng không có quyền xâm phạm tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Hơn nữa, càng không có quyền lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để làm trái pháp luật.

Tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến tôn giáo tại iabclubbock.org

Nguyên tắc về tôn giáo và tín ngưỡng.

 • Theo pháp lệnh tôn giáo 2012. Mọi người được đảm bảo về quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo hoặc không. Tất cả công dân đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trước pháp luật. Nhà nước chúng ta không phân biệt người theo đạo hay không theo đạo. Cũng giống như người theo tôn giáo và không theo tôn giáo.
 • Chúng ta phải đoàn kết đồng bào theo hoặc không theo tôn giáo.
 • Bảo đảm những hoạt động tôn giáo phù hợp với lợi ích chính đáng và hợp pháp của các tín đồ. Chính sách của Đảng về tôn giáo phát huy giá trị văn hóa, đạo đức  tốt đẹp của tôn giáo.
 • Mọi hành vi gây mất trật tự xã hội, phá hoại chính sách đoàn kết đều bị xử phạt thích đáng. Hoạt động mê tín bị loại bỏ.
Họp mặt tôn giáo.
Họp mặt tôn giáo.

Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước

Chính sách tôn giáo Của Đảng và nhà nước ta hiện nay quy định. Các tôn giáo đều được hoạt động tự do. Nhưng mọi hoạt động phải nằm trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật nước ta. Những điều này hoàn toàn giống các quốc gia và rất phù hợp với thông lệ của quốc tế. Không một cá nhân hay tổ chức nào được hoạt động tự do ngoài vòng pháp luật.

Để hiểu rõ hơn về các chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta bạn nên đọc nghị đinh 92 về tôn giáo được ban hành vào 2012 quy định về hoạt động tín ngưỡng; về tổ chức tôn giáo.

Chính sách dân tộc tôn giáo ở Việt Nam được đáp ứng các nhu cầu tôn giáo căn bản :

 1. Tất cả được tự do sinh hoạt tôn giáo
 2. Nơi thờ tự hoặc xây mới nơi thờ tự đều được bảo hộ.
 3. Có trường đào tạo giáo sĩ riêng và được đi nước ngoài để đào tạo.
 4. Có ấn phẩm tôn giáo riêng.
 5. Được giao lưu với quốc tế trên mọi tín ngưỡng và tôn giáo.

Một tôn giáo hoạt động hợp pháp đáp ứng đủ các tiêu chí:

 1. Phải có giáo sĩ hướng dẫn trong việc đạo.
 2. Phải có tôn chỉ hoạt động không trái với pháp luật.
 3. Phải có hệ thống giáo lý và giáo luật phù hợp
 4. Không được hoạt động mê tín dị đoan.
 5. Phải có tín đồ tự nguyện tin theo.
 6. Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta quan tâm đến tư cách người lãnh đạo tôn giáo. Nhà nước ta không can thiệp vào trình độ tôn giáo của người đó.
 7. Mọi công dân nếu lợi dụng tôn giáo để gây rối đều bị trừng phạt trước pháp luật.
 8. Nhà nước khuyến khích các tôn giáo tham gia hoạt động từ thiện và giáo dục.
 9. Nhà nước ta không thu bất cứ tài sản nào của các tôn giáo. Trừ trường hợp tài sản đó sử dụng với mục đích gây loạn và chống lại nhà nước.
 10. Các tổ chức hay cá nhân đều được tạo điều kiện để giao lưu quốc tế
Tuyên truyền pháp luật về tôn giáo.
Tuyên truyền pháp luật về tôn giáo.

Chính sách pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004 của Đảng và nhà nước ta ưu tiên trước là đoàn kết dân tộc. Chúng ta đoàn kết mọi người theo tôn giáo hoặc không theo lại với nhau. Động viên nhau phát triển đất nước.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *