Các cầu thủ nói gì về khái niệm dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Tất cả mọi người dân thuộc nhà nước đều cần có sự hiểu biết về các khái niệm hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, khái niệm pháp luật xã hội chủ nghĩa, khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam,… Hãy cùng xem các cầu thủ nói gì về khái niệm dân chủ và nhà nước xã hội chủ nghĩa nhé!

Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lí mọi mặt về kinh tế, chính, trị, xã hội, đời sống của nhân dân bằng pháp luật. Tất cả những hoạt động của cơ quan chức năng nhà nước và nhân dân đều được diễn ra trên cơ sở pháp luật.

Tìm hiểu thêm thông tin về chủ nghĩa xã hội tại iabclubbock.org

Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước dân chủ, của dân, do dân và vì dân
Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước dân chủ, của dân, do dân và vì dân

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, hoạt động trên cơ sở pháp luật do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo. Nhân dân có quyền bầu cử các chức vị quan trọng trong bộ máy nhà nước từ cấp Trung Ương đến cấp địa phương. Nhà nước kế thừa, phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân độc, đồng thời có những chính sách dân tộc đúng đắn, luôn đảm bảo quyền lợi của cộng đồng dân tộc.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ được áp dụng tại các nước đã tiến hành thành công cách mạng dân chủ, hoàn thành cách mạng dân tộc và đang tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Điểm nổi bật của dân chủ xã hội chính là ở việc đề cao quyền dân chủ của nhân dân, qua đó mở rộng quyền dân chủ trong các lĩnh vực nhà nước, xã hội, mà tiêu biểu là dân chủ về kinh tế.

Nước ta đang trên đường hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta hãy cùng chung tay làm cho đất nước trở nên giàu đẹp hơn nhé!

Nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn đi theo ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn đi theo ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh

Hầu hết các nước trong hệ thống chủ nghĩa xã hội đều là các nước theo chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của chế độ này chính là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, đem lại quyền bình đẳng cho tất cả mọi người trong xã hội.

Xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Xu hướng dân tộc và vấn đề dân tộc trong thời kì xây dựng xã hội chủ nghĩa là vấn đề rất được nhà nước quan tâm. Hai xu hướng đó là:

Sự thành lập các quốc gia dân tộc độc lập

Sự chín muồi của ý thức dân tộc, cùng với sự thức tỉnh về quyền được sống, được công bằng, được hạnh phúc, những cộng đồng dân cư đã tiến hành tách ra để thành lập các quốc gia dân tộc độc lập . Các dân tộc đã có ý thức rằng chỉ trong cộng đồng dân tộc độc lập, họ mới có thể được sống, được lao động theo như mong muốn của mình mà không chịu sự chi phối của bất kì thế lực nào khác.

Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện không còn xa lạ với chúng ta nữa, chúng ta vẫn đang đồng lòng xây dựng một nền kinh tế giàu mạnh theo định hướng chủ nghĩa xã hội.

Các dân tộc liên hiệp lại với nhau

Sự liên hiệp giữa các dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa
Sự liên hiệp giữa các dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa

Sự phát triển của lực lượng sản xuất, giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị đã khiến cho các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Các dân tộc liên hiệp lại với nhau hiện là một trong hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc làm này giúp cho các dân tộc có thể mở rộng phát triển kinh tế, thúc đẩy giao thương hợp tác với những quốc gia lân cận.

Nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhà nước hoạt động theo đường lối cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mac–Lenin. Nhà nước đang không ngừng hoàn thiện và phát triển với chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *