Sự am hiểu tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội của các cầu thủ

Mỗi người dân Việt Nam đều được học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là lí do giúp người dân ta được biết, hiểu và thấm nhuần các tư tưởng của HCM về chủ nghĩa xã hội. Trong đó, các cầu thủ của các đội tuyển bóng đá Việt Nam đều được tuyên truyền và học tập những tư tưởng lớn này.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh – người lãnh tụ vĩ đại của người Việt Nam, cũng là “người học trò nhỏ” của Mác – Lênin. Người đã đem đến con đường sáng cho mọi người dân Việt Nam đó là con đường xã hội chủ nghĩa, đi theo con đường cách mạng Vô sản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội từ con đường yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc. Vì vậy, trong tư tưởng của người có những đặc điểm khác biệt và phù hợp với người Việt Nam. Cụ thể iabclubbock sẽ trình bày như sau:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem đến con đường sáng cho mọi người dân Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem đến con đường sáng cho mọi người dân Việt Nam

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mang tính thống nhất bản chất lý luận nhưng được cải tiến để phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội phong phú và đa dạng.

Chủ nghĩa xã hội gắn với xã hội thực tế, mọi điều đều gắn liền với con người, phục vụ cho con người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin thấm nhuần văn hóa truyền thống và tinh hoa nhân loại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong đời sống người Việt

Người Việt Nam ta qua bao thế hệ đều được học tập và tiếp xúc với tư tưởng Hồ Chí Minh về về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Những tư tưởng của người luôn hiện hữu và xuất hiện trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Nền kinh tế chủ nghĩa xã hội

Với cơ chế quản lý kinh tế theo nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và nhà nước ta đã đưa nền kinh tế từng bước, từng bước phát triển mạnh mẽ

Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đồng thời có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Nhằm hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh được xem là công việc chính của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng và nhà nước ta đã đưa nền kinh tế từng bước, từng bước phát triển mạnh mẽ
Đảng và nhà nước ta đã đưa nền kinh tế từng bước, từng bước phát triển mạnh mẽ

Hiện nay, sự phát triển của nền kinh tế đã giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cùng với đó, các mặt văn hóa, giáo dục cũng được phát triển theo, tạo nên một xã hội nền tảng chủ nghĩa xã hội mới trong tương lai.

Nền văn hóa chủ nghĩa xã hội

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, đời sống văn hóa của người Việt ít nhiều có sự đổi thay. Và thực tiễn được áp dụng linh hoạt hơn dựa vào tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bạn Có biết chủ nghĩa xã hội hiện thực là gì không? Tìm hiểu cùng chúng tôi trong bài viết tiếp theo nhé!

Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta là sự kết hợp tốt đẹp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại. Giữa một xã hội mở rộng cửa đón những luồng văn hóa mới trên thế giới, vẫn luôn có mạch ngầm văn hóa truyền thống chảy trong mỗi con người.

Các bạn học sinh, sinh viên thế hệ tương lai của đất nước vẫn được học tập những nét đẹp của văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, các em được tiếp cận, học hỏi và sống trong những tri thức tân tiến, hiện đại của thế giới.

Nền thể thao ngày càng phát triển

Một ví dụ đơn giản về bóng đá, đây không phải môn thể thao truyền thống của người Việt. Bóng đá được du nhập vào Việt Nam từ những năm Pháp thuộc, và từ đó luôn hiện hữu trong đời sống tinh thần người Việt.

Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến mới
Bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến mới

Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến mới nhờ việc học tập thế giới về kỹ thuật, về chiến thuật, về những bài tập thể lực…Tất cả đem đến cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam những trận thắng lớn trên đấu trường quốc tế mang đậm phong cách Việt.

Sự am hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội của các cầu thủ luôn hiện hữu trong mỗi trận bóng, mỗi tình huống đoàn kết. Đó chính là sức mạnh và cũng là niềm tự hào của người Việt nói chung và của các cầu thủ nói riêng nhằm hưởng tới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Nguồn: Phạm Huyền

Author: Phạm Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *